Znaczenie obsługi informatycznej dla firm Zarządzanie

Znaczenie obsługi informatycznej dla firm Zarządzanie

Osbługa informatyczna firm czy jest potrzebny obsługa informatycznadla biznesu?
Informatyczna obsługa firm czy jest potrzebny outsourcing zabezpieczenia informatycznego?

Zarządzanie usługami IT dla firm to zarządzanie usługami IT dla firm świadczonymi przez organizacje. Działania te obejmują zarządzanie wiedzą, przechowywanie danych oraz Cloud computing. Usługi te mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy. Ponadto zapewniają one scentralizowany punkt dla wszystkich danych i informacji. Usługi te pomagają upewnić się, że firmy działają sprawnie i zapobiegają kosztownym przestojom.

Zarządzana usługa IT dla firm

Usługi zarządzane to termin, który opisuje zlecanie procesów i funkcji przez firmę stronie trzeciej. Zwykle robi się to w celu uzyskania oszczędności budżetowych i usprawnienia działalności. Ponadto, usługi zarządzane mogą skutkować zmniejszeniem bezpośredniego zatrudnienia. Zasadniczo, zmniejsza to ogólne wydatki poprzez zmniejszenie ilości bezpośrednio zatrudnionych pracowników.

Zespół zarządzanych usług IT może pomóc w radzeniu sobie ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z technologią. Zespół ten może wspierać lokalną, krajową lub globalną infrastrukturę IT. Są one wysoce dostępne i elastyczne, a także monitorują sieć 24 godziny na dobę. Za miesięczną opłatą można zaplanować budżet na wszystkie potrzeby informatyczne.

Zarządzane usługi IT dla firm organizacje są zaufanymi partnerami i zapewniają przedsiębiorstwom rozwiązania IT o wartości dodanej. Ważne jest, aby pracować z partnerem, który jest proaktywny w rozwiązywaniu swoich unikalnych potrzeb IT. Firma, która jest proaktywna, ma większe szanse być partnerem strategicznym niż ta, która skupia się na długoterminowych umowach.

Dostawcy usług zarządzanych cieszą się coraz większą popularnością. Mogą oni pomóc firmie w zaspokojeniu wielu potrzeb, w tym w zakresie pracy zdalnej i rozwiązań zapewniających odporność biznesową. Mogą również pomóc firmie w prowadzeniu księgowości i świadczeniu usług w chmurze. Dostawca zarządzanych usług IT może zwiększać i zmniejszać skalę, aby zaspokoić potrzeby firmy i jej pracowników. Firma może również zapewnić wsparcie w postaci nowego sprzętu, a także wsparcie dla pracowników zdalnych.

Zarządzana obsługa IT dla firm pomaga również zwiększyć bezpieczeństwo organizacji. Zespół usług zarządzanych będzie monitorował bezpieczeństwo systemu informatycznego firmy i kontrolował go pod kątem potencjalnych zagrożeń. Dzięki tym proaktywnym środkom usługi zarządzane pomagają firmie zwiększyć jej produktywność i zyski. Dostawca zarządzanych usług IT zapewni również umowę o poziomie usług, dzięki czemu firma może być pewna, że jej systemy IT są w najlepszym możliwym stanie.

Chmura obliczeniowa

Dzięki cloud computingowi nie musisz kupować ani utrzymywać własnej infrastruktury serwerowej. Wielu dostawców usług w chmurze oferuje rozwiązania obliczeniowe oparte na subskrypcji, co oznacza, że płacisz miesięczną opłatę za dostęp do szeregu zasobów obliczeniowych. Niezależnie od tego, czy musisz uaktualnić swoje serwery lub kupić więcej pamięci masowej, czy też być na bieżąco z zagrożeniami bezpieczeństwa, usługi w chmurze mogą znacznie uprościć ten proces.

Zasadniczo cloud computing umożliwia dostęp do aplikacji, danych i narzędzi programistycznych z dowolnego miejsca, w tym z Internetu. Choć koncepcja ta została po raz pierwszy wprowadzona przez Compaq Computer Corporation w 1996 roku, to w rozwoju technologii zakorzeniała się już od lat 70. Pojawiła się nawet na schematach patentowych na początku lat 90.

Kolejną zaletą chmury obliczeniowej jest jej zdolność do uproszczenia odzyskiwania danych po awarii. Dzięki temu, że odzyskiwanie danych po awarii jest łatwe i niedrogie, zmniejsza odległość wymaganą do przywrócenia danych. Ponadto usługi odzyskiwania danych po awarii w chmurze umożliwiają odzyskiwanie danych na żądanie. Wszyscy główni dostawcy chmury publicznej oferują tę usługę. Dzięki tym cechom chmura obliczeniowa staje się również popularnym wyborem dla programistów.

Jedną z najpopularniejszych form cloud computingu jest Software as a Service (SaaS), czyli dostarczanie kompletnych aplikacji przez internet. Model ten wymaga niewielkich nakładów na utrzymanie i zwalnia czas personelu technicznego. Dostawca dba o całą niezbędną infrastrukturę, która obejmuje aplikacje i bazy danych. Oprogramowanie jest zazwyczaj intuicyjne w obsłudze i posiada bogate wsparcie dla klientów.

Inną popularną usługą chmury obliczeniowej jest infrastruktura jako usługa (IaaS). IaaS to usługa internetowa, która oferuje infrastrukturę obliczeniową dla dostawców usług w chmurze. Eliminuje to potrzebę instalacji na miejscu. Jest dostępna za pośrednictwem dostawców takich jak Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Compute Engine. Dostawca dba o sprzęt sieciowy i serwery pamięci masowej, a także zapewnia równoważenie obciążenia i inne funkcje. Ponadto wielu dostawców SaaS jest obecnie opartych na platformach IaaS.

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą jest kluczowym narzędziem do poprawy doświadczeń klientów i obniżenia kosztów operacyjnych. Klienci poszukują informacji o produktach, usługach i rozwiązaniach z różnych źródeł, w tym z dokumentacji produktowej, interfejsów chatbotów i stron internetowych firmy. Rozwiązania do zarządzania wiedzą muszą być skalowalne, aby wspierać wzrost i zmiany organizacji.

Oprócz obniżenia kosztów, zarządzanie wiedzą pomaga zmniejszyć ryzyko i szybkość wprowadzania na rynek. Pomaga firmom wykorzystać kapitał intelektualny swoich pracowników do szybszego rozwoju nowych produktów i usług. Poprawia również łączność z personelem wewnętrznym i zewnętrznym oraz zwiększa zdolność do bardziej efektywnego zarządzania środowiskami biznesowymi. Wiedza o tym, czego chcą klienci i jak to dostarczyć, jest niezbędna do poprawy jakości obsługi klienta.

Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja korzysta z systemu zarządzania wiedzą we własnym zakresie czy w chmurze, kluczowe jest znalezienie takiego, który jest skalowalny i zachęca do współpracy. Wybierz system, który umożliwia pracownikom tworzenie i udostępnianie treści, dostosowywanie systemu i dodawanie funkcjonalności. Powinien być wystarczająco elastyczny, aby skalować się wraz z rozwojem organizacji, a także powinien zawierać wydajną wyszukiwarkę.

Ważne jest, aby ustalić strategię, która będzie kierowała rozwojem zarządzania wiedzą. Strategia ta musi być dostosowana do strategii konkurencyjnej firmy. Celem zarządzania wiedzą powinno być tworzenie wartości dla klientów i wspieranie jasnego modelu ekonomicznego. Właściwe podejście do zarządzania wiedzą pomoże Twoim klientom, pracownikom i firmie.

Wdrażanie strategii zarządzania wiedzą najlepiej przeprowadzać etapami. Każdy etap powinien dotyczyć określonej części rozwiązania. W ten sposób ogólne cele mogą zostać rozbite na bardziej możliwe do zrealizowania. Po wdrożeniu systemu kluczowa jest ocena, jak on działa.

Przechowywanie danych

Wybierając obsługę informatyczną firm, zatrudniasz firmę, która zapewnia obsługę informatyczną firm dla Twojej organizacji. Ta firma ma dostęp do Twoich danych i może je dla Ciebie przechowywać i chronić. Musisz jednak upewnić się, że nie używasz oprogramowania lub usług przechowywania danych do żadnych nielegalnych lub nieausztachetyzowanych celów. Oznacza to przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa federalnego i stanowego oraz zasad poszczególnych agencji grantodawczych. Jeśli użytkownik naruszy warunki niniejszej umowy, może zostać poproszony o zaprzestanie korzystania z oprogramowania lub usług przechowywania danych.

Firma zajmująca się zarządzaniem pamięcią masową może pomóc organizacji w zmniejszeniu kosztów infrastruktury i odciążyć pracowników od bardziej krytycznych zadań. Rozwiązania w zakresie zarządzanej pamięci masowej obejmują zarówno proste, lokalne systemy przechowywania danych, jak i większe centra danych na poziomie przedsiębiorstwa. W przeszłości większość firm przechowywała swoje dane wewnętrznie. Jednak wymaga to wiele czasu i wysiłku, a często kończy się kosztami większymi niż planowano.

Aby rozpocząć proces przechowywania danych, należy wypełnić formularz wniosku o usługę przechowywania danych badawczych i podać konto e-mail dla głównego i dodatkowego kontaktu. Konto e-mail, którego używasz powinno być powiązane z domeną MS-Exchange Uniwersytetu Northwestern. Centrum Wsparcia Informatycznego Uniwersytetu może pomóc w tym zakresie. Formularz wymaga również podania ciągu znaków Chart of Accounts, który można uzyskać w IT Support Center. Ponadto należy upewnić się, że zakup jest zgodny z posiadanym grantem lub innymi sponsorowanymi środkami.

Pamięć masowa jako usługa (SaaS) to usługa zarządzanej pamięci masowej dostarczana lokalnie lub z chmury publicznej. Klienci zazwyczaj kupują pojemność pamięci masowej na zasadzie subskrypcji i płacą według wskaźników wykorzystania. Dostawcy usług pamięci masowej często zapewniają pojemność pamięci masowej typu bare-metal oraz obsługę udostępniania plików, zarządzania kopiami zapasowymi i innych funkcji.

Cybersecurity

Bezpieczeństwo cybernetyczne jest ważnym elementem ochrony firmy przed zagrożeniami internetowymi. Cyberprzestępcy kradną dane organizacjom o różnej wielkości i z różnych sektorów. Wśród tych celów są dostawcy usług medycznych, sprzedawcy detaliczni i podmioty publiczne. Powody tych ataków są różne, ale większość z nich jest wynikiem działania złośliwych przestępców próbujących wykraść informacje osobiste. Chociaż niektóre branże są bardziej atrakcyjne dla cyberprzestępców ze względu na gromadzone dane, wszystkie firmy są narażone na ataki na informacje o klientach, szpiegostwo korporacyjne i inne. To rosnące zagrożenie skłoniło rządy do wdrożenia środków mających na celu ochronę firm przed cyberprzestępczością.

Organizacje powinny posiadać silne polityki i plany BC-IR w celu zapobiegania zagrożeniom cyberbezpieczeństwa. Powinny również przeprowadzać okresowe przeglądy bezpieczeństwa w celu wykrycia podatności i ochrony wrażliwych informacji. Przeglądy bezpieczeństwa powinny obejmować testy penetracyjne sieci i aplikacji, przeglądy kodu źródłowego oraz przeglądy projektu architektury. W przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach, należy nadać im priorytet w celu ich usunięcia.

Rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa chronią organizacje przed cyberatakami, które mogą zakłócić procesy biznesowe, wykraść poufne dane i zaszkodzić reputacji firmy. Mogą one również skutkować grzywnami i innymi karami za przestrzeganie przepisów. Dobre rozwiązanie w zakresie cyberbezpieczeństwa musi chronić wszystkie urządzenia i sieci firmowe. Środki te powinny obejmować zapory nowej generacji i rozwiązania zabezpieczające pocztę elektroniczną.

CARE to grupa liderów korporacyjnych i grupowych, którzy spotykają się regularnie, aby zajmować się zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W skład tej rady wchodzą szefowie ds. bezpieczeństwa cybernetycznego grupy i korporacji, a także wszyscy szefowie ds. bezpieczeństwa cybernetycznego segmentów biznesowych. Rada pomaga monitorować przyjmowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego i wymieniać informacje. Jej członkowie zazwyczaj posiadają rozległą wiedzę na temat bezpieczeństwa cybernetycznego oraz odpowiednie certyfikaty zawodowe umożliwiające świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego firmy Fresenius opiera się na Kodeksie postępowania Grupy i najlepszych praktykach. Polityka ta wyznacza ramy organizacyjne dla zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym. Polityka bezpieczeństwa cybernetycznego określa procesy, zarządzanie i role, które chronią informacje cyfrowe. Cztery segmenty biznesowe Grupy kierują się określonymi standardami bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]